Μικρή γεννήτρια

Μικρή γεννήτρια
Μικρή γεννήτρια

Μία μικρή ηλεκτρική γεννήτρια που τροφοδοτείται με καύσιμο χαμηλού βαθμού και εξάγει 40 ρεύμα.x 1 MAX
REPAIR: YES

Κατασκευή

Πάγκος εργασίας επιπέδου 2
Πάγκος εργασίας επιπέδου 2

workbench level 2 required

Υψηλής ποιότητας μέταλλο
Υψηλής ποιότητας μέταλλο

15 x
Υψηλής ποιότητας μέταλλο

Γρανάζια
Γρανάζια

2 x
Γρανάζια

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση
Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Υψηλής ποιότητας μέταλλο
Υψηλής ποιότητας μέταλλο

7 - 8 x
Υψηλής ποιότητας μέταλλο

Γρανάζια
Γρανάζια

1 x
Γρανάζια