Διπλή ξύλινη πόρτα

Διπλή ξύλινη πόρτα
Διπλή ξύλινη πόρτα

Μια φτηνή πόρτα για να ασφαλίσετε τη βάση σας. Η ευαισθησία της στη φωτιά και η αδύναμη εκρηκτική της αντίσταση καθιστά την πόρτα προσωρινή λύση για την εξασφάλιση της βάσης σας. Λόγω των ελαττωμάτων της θα πρέπει να εξετάσετε την αναβάθμιση σε μια πόρτα υψηλότερης αντοχής, όπως Λαμαρίνα. Η ξύλινη πόρτα μπορεί να πάρει δύο είδη κλειδαριές με το βασικό κλείδωμα πλήκτρων και το κλείδωμα κώδικα. Για να σηκώσετε την πόρτα, αφαιρέστε τυχόν κλειδαριές και ανοίξτε, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο E (USE) και επιλέξτε 'Pickup'.x 1 MAX
REPAIR: NO

Κατασκευή

Ξύλο
Ξύλο

600 x
Ξύλο

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση
Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Ξύλο
Ξύλο

300 x
Ξύλο