Διπλή λαμαρινένια πόρτα

Διπλή λαμαρινένια πόρτα
Διπλή λαμαρινένια πόρτα

Πόρτα μεσαίας αντοχής, ευάλωτη στα εκρηκτικά.x 1 MAX
REPAIR: NO

Κατασκευή

Μεταλλικά θραύσματα
Μεταλλικά θραύσματα

300 x
Μεταλλικά θραύσματα

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση
Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Μεταλλικά θραύσματα
Μεταλλικά θραύσματα

150 x
Μεταλλικά θραύσματα