Αυτόματο μηχάνημα κλείσιμου πόρτας

Αυτόματο μηχάνημα κλείσιμου πόρτας
Αυτόματο μηχάνημα κλείσιμου πόρτας

Κλείνει αυτόματα τις πόρτες όταν τις αφήνετε ανοιχτές.x 1 MAX
REPAIR: NO

Κατασκευή

Μεταλλικά θραύσματα
Μεταλλικά θραύσματα

50 x
Μεταλλικά θραύσματα

Μεταλλικό ελατήριο
Μεταλλικό ελατήριο

1 x
Μεταλλικό ελατήριο

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση
Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Μεταλλικά θραύσματα
Μεταλλικά θραύσματα

25 x
Μεταλλικά θραύσματα

Μεταλλικό ελατήριο
Μεταλλικό ελατήριο

0 - 1 x
Μεταλλικό ελατήριο