Δεξαμενή οξυγόνου

Δεξαμενή οξυγόνου
Δεξαμενή οξυγόνου

Μια δεξαμενή οξυγόνου που επιτρέπει την αναπνοή κάτω από το νερό για ένα χρονικό διάστημα. Μπορεί να ξαναγεμίζεται σε πάγκο εργασίας.x 1 MAX
REPAIR: YES