Μάσκα κατάδυσεων

Μάσκα κατάδυσεων
Μάσκα κατάδυσεων

Μια μάσκα καταδύσεων. Παρέχει καθαρή όραση κάτω από το νερό.x 1 MAX
REPAIR: YES