Άδεια κονσέρβα τόνου

Άδεια κονσέρβα τόνου
Άδεια κονσέρβα τόνου

Μια άδεια κονσέρβα τόνου. Μπορεί να λιώσει σε μεταλλικά Θραύσματα.x 10 MAX
REPAIR: NO

Κατασκευή

Μεταλλικά θραύσματα
Μεταλλικά θραύσματα

16 x
Μεταλλικά θραύσματα

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση
Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Μεταλλικά θραύσματα
Μεταλλικά θραύσματα

8 x
Μεταλλικά θραύσματα

used by

Tuna Can Lamp
Tuna Can Lamp