Δερμάτινα γάντια

Δερμάτινα γάντια
Δερμάτινα γάντια

Γάντια κατασκευασμένα από δέρμα, προσφέρουν μικρή προστασία στο άνω μέρος του σώματος.x 1 MAX
REPAIR: NO

Κατασκευή

Δέρμα
Δέρμα

20 x
Δέρμα

Σετ ραπτικής
Σετ ραπτικής

1 x
Σετ ραπτικής

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση
Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Δέρμα
Δέρμα

10 x
Δέρμα

Σετ ραπτικής
Σετ ραπτικής

0 - 1 x
Σετ ραπτικής