Κουβάς νερού

Κουβάς νερού
Κουβάς νερού

Ένας κουβάς για την μεταφορά νερού η άλλων υγρών.x 1 MAX
REPAIR: YES

Κατασκευή

Μεταλλικά θραύσματα
Μεταλλικά θραύσματα

20 x
Μεταλλικά θραύσματα

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση
Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Μεταλλικά θραύσματα
Μεταλλικά θραύσματα

10 x
Μεταλλικά θραύσματα