Κράνος από κουβά

Κράνος από κουβά
Κράνος από κουβά

Ένα κράνος από κουβά. Παρέχει ένα επίπεδο περιφερειακής προστασίας.x 1 MAX
REPAIR: YES

Κατασκευή

Πάγκος εργασίας επιπέδου 1
Πάγκος εργασίας επιπέδου 1

workbench level 1 required

Μεταλλικά θραύσματα
Μεταλλικά θραύσματα

35 x
Μεταλλικά θραύσματα

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση
Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Μεταλλικά θραύσματα
Μεταλλικά θραύσματα

17 - 18 x
Μεταλλικά θραύσματα