Μεγάλο ξύλινο κουτί

Μεγάλο ξύλινο κουτί
Μεγάλο ξύλινο κουτί

Κρατήστε τα πράγματά σας σε αυτό το ξύλινο κουτί αποθήκευσης. Αποθηκεύει μέχρι 30 αντικείμενα.x 1 MAX
REPAIR: YES

Κατασκευή

Ξύλο
Ξύλο

250 x
Ξύλο

Μεταλλικά θραύσματα
Μεταλλικά θραύσματα

50 x
Μεταλλικά θραύσματα

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση
Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Ξύλο
Ξύλο

125 x
Ξύλο

Μεταλλικά θραύσματα
Μεταλλικά θραύσματα

25 x
Μεταλλικά θραύσματα