Πανοπλία από οστά

Πανοπλία από οστά
Πανοπλία από οστά

Μια πανοπλία κατασκευασμένη από οστά.x 1 MAX
REPAIR: YES

Κατασκευή

Ύφασμα
Ύφασμα

15 x
Ύφασμα

Θραύσματα οστών
Θραύσματα οστών

150 x
Θραύσματα οστών

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση
Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Ύφασμα
Ύφασμα

7 - 8 x
Ύφασμα

Θραύσματα οστών
Θραύσματα οστών

75 x
Θραύσματα οστών