Λευκαντικό

Λευκαντικό
Λευκαντικό

Ένα ισχυρό οξειδωτικό προϊόν. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απολυμαντικό.x 20 MAX
REPAIR: NO