Δερμάτινη φούστα

Δερμάτινη φούστα
Δερμάτινη φούστα

Μία φούστα κατασκευασμένη από το δέρμα ενός ζώου.x 1 MAX
REPAIR: NO

Κατασκευή

Ύφασμα
Ύφασμα

20 x
Ύφασμα

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση
Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Ύφασμα
Ύφασμα

10 x
Ύφασμα