Δερμάτινο πόντσο

Δερμάτινο πόντσο
Δερμάτινο πόντσο

Μια κάπα φτιαγμένη απο το δέρμα ενός ζώου.x 1 MAX
REPAIR: YES

Κατασκευή

Δέρμα
Δέρμα

20 x
Δέρμα

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση
Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Δέρμα
Δέρμα

10 x
Δέρμα