Δερμάτινο παντελόνι

Δερμάτινο παντελόνι
Δερμάτινο παντελόνι

Παντελόνι φτιαγμένο από το δέρμα ενός ζώου.x 1 MAX
REPAIR: NO

Κατασκευή

Δέρμα
Δέρμα

15 x
Δέρμα

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση
Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Δέρμα
Δέρμα

7 - 8 x
Δέρμα