12 βαλβίδα πυρακτώσεως μετρητή

12 βαλβίδα πυρακτώσεως μετρητή
12 βαλβίδα πυρακτώσεως μετρητή

Πυρομαχικά πυροβόλων όπλωνx 64 MAX
REPAIR: NO

Κατασκευή

Πάγκος εργασίας επιπέδου 2
Πάγκος εργασίας επιπέδου 2

workbench level 2 required

Μεταλλικά θραύσματα
Μεταλλικά θραύσματα

5 x
Μεταλλικά θραύσματα

Πυρίτιδα
Πυρίτιδα

10 x
Πυρίτιδα

Sulfur
Sulfur

20 x
Sulfur

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση
Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Μεταλλικά θραύσματα
Μεταλλικά θραύσματα

2 - 3 x
Μεταλλικά θραύσματα

Πυρίτιδα
Πυρίτιδα

5 x
Πυρίτιδα

Sulfur
Sulfur

10 x
Sulfur