Εμπρηστική ρουκέτα

Εμπρηστική ρουκέτα
Εμπρηστική ρουκέτα

Δημιουργεί φλόγες κατά την πρόσκρουση.x 3 MAX
REPAIR: NO

Κατασκευή

Πάγκος εργασίας επιπέδου 2
Πάγκος εργασίας επιπέδου 2

workbench level 2 required

Μεταλλικός σωλήνας
Μεταλλικός σωλήνας

2 x
Μεταλλικός σωλήνας

Πυρίτιδα
Πυρίτιδα

250 x
Πυρίτιδα

Χαμηλής ποιότητας καύσιμο
Χαμηλής ποιότητας καύσιμο

250 x
Χαμηλής ποιότητας καύσιμο

Εκρηκτικά
Εκρηκτικά

1 x
Εκρηκτικά

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση
Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Μεταλλικός σωλήνας
Μεταλλικός σωλήνας

1 x
Μεταλλικός σωλήνας

Πυρίτιδα
Πυρίτιδα

125 x
Πυρίτιδα

Χαμηλής ποιότητας καύσιμο
Χαμηλής ποιότητας καύσιμο

125 x
Χαμηλής ποιότητας καύσιμο

Εκρηκτικά
Εκρηκτικά

0 - 1 x
Εκρηκτικά