Rifle d'Assalt

Rifle d'Assalt
Rifle d'Assalt

Rifle de danys elevats.x 1 MAX
REPAIR: YES

Construir

Work Bench Level 3
Work Bench Level 3

Banc de treball de nivell 3 requerit

Metall d'alta qualitat
Metall d'alta qualitat

50 x
Metall d'alta qualitat

Fusta
Fusta

200 x
Fusta

Cos del rifle
Cos del rifle

1 x
Cos del rifle

Molla metàl·lica
Molla metàl·lica

4 x
Molla metàl·lica

Recycle

Reciclador
Reciclador

Recycle

Metall d'alta qualitat
Metall d'alta qualitat

25 x
Metall d'alta qualitat

Fusta
Fusta

100 x
Fusta

Cos del rifle
Cos del rifle

0 - 1 x
Cos del rifle

Molla metàl·lica
Molla metàl·lica

2 x
Molla metàl·lica