Granada F1

Granada F1
Granada F1

Artefacte explosiu fiable.x 5 MAX
REPAIR: NO

Construir

Work Bench Level 2
Work Bench Level 2

Banc de treball de nivell 2 requerit

Pólvora
Pólvora

30 x
Pólvora

Fragments de metall
Fragments de metall

25 x
Fragments de metall

Recycle

Reciclador
Reciclador

Recycle

Pólvora
Pólvora

15 x
Pólvora

Fragments de metall
Fragments de metall

12 - 13 x
Fragments de metall