Porta externa i alta de pedra

Porta externa i alta de pedra
Porta externa i alta de pedra

Una porta alta de pedra, que permet la entrada i sortida del teu campament.x 1 MAX
REPAIR: NO

Construir

Work Bench Level 3
Work Bench Level 3

Banc de treball de nivell 3 requerit

Pedres
Pedres

3000 x
Pedres

Engranatges
Engranatges

10 x
Engranatges

Recycle

Reciclador
Reciclador

Recycle

Pedres
Pedres

1500 x
Pedres

Engranatges
Engranatges

5 x
Engranatges