Botes de pell

Botes de pell
Botes de pell

Botes fetes a partir de la pell d'un animal.x 1 MAX
REPAIR: NO

Construir

Cuir
Cuir

10 x
Cuir

Recycle

Reciclador
Reciclador

Recycle

Cuir
Cuir

5 x
Cuir