Fletxa de fusta

Fletxa de fusta
Fletxa de fusta

Una fletxa per a l'arc o ballesta.x 64 MAX
REPAIR: NO

Construir

Fusta
Fusta

25 x
Fusta

Pedres
Pedres

10 x
Pedres

Recycle

Reciclador
Reciclador

Recycle

Fusta
Fusta

12 - 13 x
Fusta

Pedres
Pedres

5 x
Pedres