Fletxa de foc

Fletxa de foc
Fletxa de foc

fletxa coberta de combustible, encent-la i llánçala cap a un pun per incendiar-lox 64 MAX
REPAIR: NO

Construir

Work Bench Level 1
Work Bench Level 1

Banc de treball de nivell 1 requerit

Fusta
Fusta

20 x
Fusta

Tela
Tela

2 x
Tela

Combustible de baix grau
Combustible de baix grau

10 x
Combustible de baix grau

Recycle

Reciclador
Reciclador

Recycle

Fusta
Fusta

10 x
Fusta

Tela
Tela

1 x
Tela

Combustible de baix grau
Combustible de baix grau

5 x
Combustible de baix grau