Fletxa d'òs

Fletxa d'òs
Fletxa d'òs

Una fletxa equipada amb un gran capçal d'os que fa que sigui molt fàcil colpejar objectius a expenses dels danysx 64 MAX
REPAIR: NO

Construir

Fusta
Fusta

25 x
Fusta

Fragments d'ossos
Fragments d'ossos

10 x
Fragments d'ossos

Recycle

Reciclador
Reciclador

Recycle

Fusta
Fusta

12 - 13 x
Fusta

Fragments d'ossos
Fragments d'ossos

5 x
Fragments d'ossos