Joc d'arcade Chippy

Joc d'arcade Chippy
Joc d'arcade Chippy

Una màquina arcadex 1 MAX
REPAIR: NO

Construir

Work Bench Level 1
Work Bench Level 1

Banc de treball de nivell 1 requerit

Metall d'alta qualitat
Metall d'alta qualitat

10 x
Metall d'alta qualitat

Engranatges
Engranatges

2 x
Engranatges

Recycle

Reciclador
Reciclador

Recycle

Metall d'alta qualitat
Metall d'alta qualitat

5 x
Metall d'alta qualitat

Engranatges
Engranatges

1 x
Engranatges