Fum del coet (treball en procés!!!!)

Fum del coet (treball en procés!!!!)
Fum del coet (treball en procés!!!!)

Emet una gruixuda quantita de fum que bloqueja la visió, que surt al impactar.x 3 MAX
REPAIR: NO

Construir

Fragments de metall
Fragments de metall

80 x
Fragments de metall

Pólvora
Pólvora

200 x
Pólvora

Combustible de baix grau
Combustible de baix grau

25 x
Combustible de baix grau

Recycle

Reciclador
Reciclador

Recycle

Fragments de metall
Fragments de metall

40 x
Fragments de metall

Pólvora
Pólvora

100 x
Pólvora

Combustible de baix grau
Combustible de baix grau

12 - 13 x
Combustible de baix grau