Coet

Coet
Coet

Munició pel Llançacoets. Coet autopropulsat, sense guia que fa dany d'àrea a l'impactar.x 3 MAX
REPAIR: NO

Construir

Work Bench Level 3
Work Bench Level 3

Banc de treball de nivell 3 requerit

Tub metàl·lic
Tub metàl·lic

2 x
Tub metàl·lic

Pólvora
Pólvora

150 x
Pólvora

Explosius
Explosius

10 x
Explosius

Recycle

Reciclador
Reciclador

Recycle

Tub metàl·lic
Tub metàl·lic

1 x
Tub metàl·lic

Pólvora
Pólvora

75 x
Pólvora

Explosius
Explosius

5 x
Explosius