Munició de pistola HV

Munició de pistola HV
Munició de pistola HV

Aquesta munició viatja més ràpid, el que resulta en menys caiguda i un dany lleugerament superior quan es dispara a llarga distància.x 128 MAX
REPAIR: NO

Construir

Work Bench Level 2
Work Bench Level 2

Banc de treball de nivell 2 requerit

Fragments de metall
Fragments de metall

10 x
Fragments de metall

Pólvora
Pólvora

20 x
Pólvora

Recycle

Reciclador
Reciclador

Recycle

Fragments de metall
Fragments de metall

5 x
Fragments de metall

Pólvora
Pólvora

10 x
Pólvora