Cartutx fet a mà

Cartutx fet a mà
Cartutx fet a mà

Munició de mala qualitat amb múltiples projectils.x 64 MAX
REPAIR: NO

Construir

Pedres
Pedres

5 x
Pedres

Pólvora
Pólvora

5 x
Pólvora

Recycle

Reciclador
Reciclador

Recycle

Pedres
Pedres

2 - 3 x
Pedres

Pólvora
Pólvora

2 - 3 x
Pólvora