sousa phone

sousa phone
sousa phone

'N Versameling gebruikte pype wat in 'n Tuba omskep is. Waarskynlik nie baie higiënies nie.x 1 MAX
REPAIR: NO

Bou

Stukkies Metaal
Stukkies Metaal

100 x
Stukkies Metaal

Recycle

Herwinner
Herwinner

Recycle

Stukkies Metaal
Stukkies Metaal

50 x
Stukkies Metaal