Gereedskapkas

Gereedskapkas
Gereedskapkas


Deur die plasing en magtiging van die gereedskapskas kan slegs jy binne 'n 50m radius daarvan bou. Indien jou vriende ook wil bou moet hulle magtiging verkry van jou. Beskerm dit.x 1 MAX
REPAIR: NO

Bou

Hout
Hout

1000 x
Hout

Recycle

Herwinner
Herwinner

Recycle

Hout
Hout

500 x
Hout