Blikkie tuna

Blikkie tuna
Blikkie tuna

Chunked tuna gevind as buit. Deur dit te Eet bied dit 'n klein hupstoot vir die gesondheid, honger en dors.x 10 MAX
REPAIR: NO