Leather Gloves

Leather Gloves
Leather Gloves

Handskoene wat van leer gemaak word, bied 'n klein mate van beskerming aan die bolyf.x 1 MAX
REPAIR: NO

Bou

Leer
Leer

20 x
Leer

Naaldwerk stel
Naaldwerk stel

1 x
Naaldwerk stel

Recycle

Herwinner
Herwinner

Recycle

Leer
Leer

10 x
Leer

Naaldwerk stel
Naaldwerk stel

0 - 1 x
Naaldwerk stel