Beenpyl

Beenpyl
Beenpyl

'N Pyl wat toegerus is met 'n groot beenpylpunt, maak dit baie maklik om teikens te tref ten koste van skadex 64 MAX
REPAIR: NO

Bou

Hout
Hout

25 x
Hout

Beenfragmente
Beenfragmente

10 x
Beenfragmente

Recycle

Herwinner
Herwinner

Recycle

Hout
Hout

12 - 13 x
Hout

Beenfragmente
Beenfragmente

5 x
Beenfragmente