12 Boor-dikte Koeël

12 Boor-dikte Koeël
12 Boor-dikte Koeël


'n Enkele groot projektiel vir 'n haelgeweer.



x 32 MAX
REPAIR: NO

Bou

Work Bench Level 2
Work Bench Level 2

workbench level 2 required

Stukkies Metaal
Stukkies Metaal

10 x
Stukkies Metaal

Kruit
Kruit

10 x
Kruit

Recycle

Herwinner
Herwinner

Recycle

Stukkies Metaal
Stukkies Metaal

5 x
Stukkies Metaal

Kruit
Kruit

5 x
Kruit