ההובג תוריהמ לעב ליט

ההובג תוריהמ לעב ליט
ההובג תוריהמ לעב ליט

תחמושת למשגר רקטות. טיל בלתי מונחה בעל טווח קצר עד בינוני, הגורם לנזק הקפי גדול אך פחות גדול מזה של טיל רגיל.x 3 MAX
REPAIR: NO

צור

ספסל עבודה דרגה 2
ספסל עבודה דרגה 2

דרגת ספסל עבודה דרגה 2

צינור מתכת
צינור מתכת

1 x
צינור מתכת

אבקת שריפה
אבקת שריפה

100 x
אבקת שריפה

מיחזור

למחזר
למחזר

מיחזור

צינור מתכת
צינור מתכת

0 - 1 x
צינור מתכת

אבקת שריפה
אבקת שריפה

50 x
אבקת שריפה