תחמושת נפיצה לרובה 5.56

תחמושת נפיצה לרובה 5.56
תחמושת נפיצה לרובה 5.56

תחמושת זו מתפוצצת בפגיעה ופוגעת במה שמסביב לפיצוץ.x 128 MAX
REPAIR: NO

צור

ספסל עבודה ברמה 3
ספסל עבודה ברמה 3

דרגת ספסל עבודה 3

שברי מתכת
שברי מתכת

10 x
שברי מתכת

אבקת שריפה
אבקת שריפה

20 x
אבקת שריפה

גופרית
גופרית

10 x
גופרית

מיחזור

למחזר
למחזר

מיחזור

שברי מתכת
שברי מתכת

5 x
שברי מתכת

אבקת שריפה
אבקת שריפה

10 x
אבקת שריפה

גופרית
גופרית

5 x
גופרית