רימון מתפוצץ

רימון מתפוצץ
רימון מתפוצץ

תחמושת לרובה רימונים 44mmx 12 MAX
REPAIR: NO

צור

ספסל עבודה ברמה 3
ספסל עבודה ברמה 3

דרגת ספסל עבודה 3

צינור מתכת
צינור מתכת

1 x
צינור מתכת

אבקת שריפה
אבקת שריפה

30 x
אבקת שריפה

חומרי נפץ
חומרי נפץ

1 x
חומרי נפץ

מיחזור

למחזר
למחזר

מיחזור

צינור מתכת
צינור מתכת

0 - 1 x
צינור מתכת

אבקת שריפה
אבקת שריפה

15 x
אבקת שריפה

חומרי נפץ
חומרי נפץ

0 - 1 x
חומרי נפץ