Ρουκέτα καπνού WIP!!!!

Ρουκέτα καπνού WIP!!!!
Ρουκέτα καπνού WIP!!!!

Κατά την πρόσκρουση εκπέμπει πυκνό καπνό που περιορίζει την ορατότητα.x 3 MAX
REPAIR: NO

Κατασκευή

Μεταλλικά θραύσματα
Μεταλλικά θραύσματα

80 x
Μεταλλικά θραύσματα

Πυρίτιδα
Πυρίτιδα

200 x
Πυρίτιδα

Χαμηλής ποιότητας καύσιμο
Χαμηλής ποιότητας καύσιμο

25 x
Χαμηλής ποιότητας καύσιμο

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση
Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Μεταλλικά θραύσματα
Μεταλλικά θραύσματα

40 x
Μεταλλικά θραύσματα

Πυρίτιδα
Πυρίτιδα

100 x
Πυρίτιδα

Χαμηλής ποιότητας καύσιμο
Χαμηλής ποιότητας καύσιμο

12 - 13 x
Χαμηλής ποιότητας καύσιμο