Καρφιά

Καρφιά
Καρφιά

Τυποποιημένα πυρομαχικάx 64 MAX
REPAIR: NO

Κατασκευή

Μεταλλικά θραύσματα
Μεταλλικά θραύσματα

8 x
Μεταλλικά θραύσματα

Ανακύκλωση

Ανακύκλωση
Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Μεταλλικά θραύσματα
Μεταλλικά θραύσματα

4 x
Μεταλλικά θραύσματα